Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bổ sung một số điều các luật thuế
phùng quốc hiển
(TBTCO) - Sáng 3/11, mở đầu tuần làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày báo cáo giải trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật thuế.