Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bổ sung một số điều của các Luật về thuế
thi
(TBTCO) - Sáng ngày 1/9, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
nhà trọ
(TBTCO) - Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn và ngắn hạn cho học sinh, sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự khác sẽ bị áp thuế TNCN 2%.
thuế thu nhập cá nhân
(TBTCO) - Việc sử dụng biên lai thu thuế theo mẫu mới để phù hợp với việc nộp thuế TNCN của cá nhân kinh doanh theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
ửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
(TBTCO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý với một số đề nghị của Bộ Tài chính liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.