Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bổ sung trái phiếu chính phủ
trai phieu chinh phu
(TBTCO) - Đây là thông tin do Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố về việc điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2014 của Kho bạc Nhà nước (lần 2).
(TBTCO) - Tại phiên họp ngày 23/10, Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, Chính phủ đã trình Quốc hội cho phép phát hành bổ sung 170 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) giai đoạn 2014-2016. Nguồn vốn phát hành thêm này không bao gồm 75 nghìn tỷ đồng đã có trong kế hoạch 2012-2015.