Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
tiểu thương
(TBTCO) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế hướng dẫn cục thuế tỉnh, thành phố hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế, nhất là trong trường hợp cá nhân kinh doanh phải ngừng/nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh.
sieu
(TBTCVN) - Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã chủ động trong đề xuất các giải pháp về tài chính nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, các chính sách là kịp thời và bước đầu đã phát huy tác dụng.
mỹ
(TBTCO) - Nhiều doanh nghiệp Mỹ ngày 23/4 đã bắt đầu hoàn trả các khoản cho vay từ chính phủ mà họ vừa được cấp, sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo các công ty đã niêm yết sẽ khó có thể chứng minh được rằng họ thực sự cần đến nguồn vốn hỗ trợ này trước tác động của dịch COVID-19.
Bộ Tài chính đề xuất giảm nhiều loại phí hỗ trợ doanh nghiệp
(TBTCO)- Để hỗ trợ cho các DN, cá nhân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuần qua, Bộ Tài chính đã và đang hoàn thiện nhiều dự thảo thông tư, trong đó có đề xuất giảm nhiều loại phí với hàng loạt lĩnh vực như thẩm định dự án xây dựng, kinh doanh du lịch, chứng khoán, đăng ký giao dịch bảo đảm.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành quy định hướng dẫn nội dung, mức chi hỗ trợ công tác phục vụ phòng, chống mua bán người. Trong đó, kinh phí lấy từ nhiều nguồn, như từ ngân sách nhà nước (NSNN), ngân sách địa phương, tài trợ hoặc từ các nguồn hợp pháp khác.
mua bán người
(TBTCO) - Nạn nhân các vụ mua bán người sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, y tế và hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã lên kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) trong năm 2019, để DN được tiếp cận thông tin pháp luật tài chính một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của DN.
hành chính
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư mới của Bộ Tài chính, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sẽ được tăng mức hỗ trợ.
hộ nghèo
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; trong đó dự kiến một số đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt.