Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bộ tiêu chí nông thôn mới
Vũ Văn Ninh
(TBTCO) - Chiều 15/7, Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo.