Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bố trí dân cư tỉnh Đồng Tháp
bt
(TBTCO) - Trả lời Văn phòng Chính phủ về đề nghị bổ sung kinh phí chuyển dân năm 2015 của tỉnh Đồng Tháp, Bộ Tài chính cho biết, năm 2015, tỉnh Đồng Tháp được bố trí 5 tỷ đồng để thực hiện chính sách.