Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã giải thích chi tiết về độ chính xác của số liệu thống kê
(TBTCO) - Trước băn khoăn của một số đại biểu (ĐB) về độ chính xác của số liệu thống kê, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thừa nhận Có những đánh giá khác nhau từ góc nhìn khác nhau, nhưng khẳng định những số liệu vĩ mô là tín hiệu tốt. Con số có thể chưa chính xác tuyệt đối, nhưng không quá lo ngại về chuyện “tô hồng” hay "bôi đen".