Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bộ trưởng nguyễn chí dũng
nguyễn chí dũng
(TBTCO) - Sáng 9/11, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến việc đầu tư cho phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho các tuyến đê xung yếu. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, đã dành nhiều nguồn lực để thực hiện các chương trình này.
Kỳ 10
(TBTCO) - Chiều 20/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.
Việc phân bổ vốn đầu tư công vừa qua cơ bản đã đảm bảo rõ nguyên tắc, tiêu chí, định mức.
(TBTCVN) - Khắc phục cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, hiệu quả được nâng cao, tăng cường phân cấp, phân quyền, cơ cấu đầu tư chuyển biến tích cực… là những kết quả quan trọng đạt được khi triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.
KHĐT
(TBTCO) - Phát biểu tại Quốc hội chiều 15/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trước những thách thức và diễn biến khó lường của dịch Covid-19, quán triệt ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ đã trình Quốc hội trước mắt chưa điều chỉnh các chỉ tiêu KTXH năm 2020.
KH
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ trên cơ sở tình hình kinh tế xã hội (KTXH) quý II và 6 tháng đầu năm 2020, tổng hợp và xây dựng các phương án điều chỉnh chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2020.
MPI
(TBTCO) - Để đối phó với đại dịch Covid-19, hầu hết các quốc gia đều sử dụng các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ và hỗ trợ xã hội theo cách quyết định rất nhanh, quy mô rất lớn, cách thức triển khai chưa từng có tiền lệ và thực hiện các biện pháp hành chính như "thời chiến"…
nguyễn chí dũng
(TBTCO) - Chiều 31/10, tại Quốc hội (QH), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có báo cáo khá đầy đủ về bức tranh kinh tế Việt Nam cũng như tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Theo Bộ trưởng, giải ngân chậm là điểm tối trong một bức tranh sáng của nền kinh tế.
Nguyễn Chí Dũng
(TBTCO) - Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc các dự án đường sắt đô thị điều chỉnh tăng vốn thêm hàng chục nghìn tỷ đồng không nên nói ngay là đội vốn mà thực ra là tính chưa hết hoặc tính chưa đầy đủ nên phải điều chỉnh lại.
FDI
(TBTCO) - Theo Đề án về thu hút FDI thế hệ mới đã được thông qua, thu hút FDI thời gian tới sẽ có chọn lọc theo chất lượng, ưu đãi theo kết quả đầu ra, gắn với các điều kiện cụ thể và cơ chế hậu kiểm, yêu cầu bồi hoàn khi vi phạm…, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết.