Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
nguyễn chí dũng
(TBTCO) - Chiều 31/10, tại Quốc hội (QH), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có báo cáo khá đầy đủ về bức tranh kinh tế Việt Nam cũng như tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Theo Bộ trưởng, giải ngân chậm là điểm tối trong một bức tranh sáng của nền kinh tế.
Nguyễn Chí Dũng
(TBTCO) - Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc các dự án đường sắt đô thị điều chỉnh tăng vốn thêm hàng chục nghìn tỷ đồng không nên nói ngay là đội vốn mà thực ra là tính chưa hết hoặc tính chưa đầy đủ nên phải điều chỉnh lại.
FDI
(TBTCO) - Theo Đề án về thu hút FDI thế hệ mới đã được thông qua, thu hút FDI thời gian tới sẽ có chọn lọc theo chất lượng, ưu đãi theo kết quả đầu ra, gắn với các điều kiện cụ thể và cơ chế hậu kiểm, yêu cầu bồi hoàn khi vi phạm…, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết.
hà sỹ đồng
(TBTCO) - Tại phiên thảo luận cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, điều chỉnh quy hoạch phải rà soát chặt chẽ để không tùy tiện trong quá trình quy hoạch.
nguyễn chí dũng
(TBTCO) - Tại phiên thảo luận chiều 31/10, hầu hết ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều đánh giá cao báo cáo của Chính phủ, đặc biệt là công tác điều hành tài chính, ngân sách chặt chẽ. Điều này đã góp phần đảm bảo tăng trưởng và hoàn thành 13/13 chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra.
KHĐT
(TBTCO) - Chiều 2/10, Ủy ban Kinh tế và Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã phối hợp tổ chức phiên họp giải trình về việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
NCD
(TBTCO) - Để đảm bảo mức bội chi dự toán, Bộ KH&ĐT có thể sẽ báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội giảm nguồn vốn TPCP năm 2017, khi đó sẽ làm giảm nguồn vốn vay và giảm bội chi của 2017, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết tại phiên chất vấn tại Quốc hội sáng 15/6.
bộ trưởng dũng
(TBTCO) - “Chúng tôi thấy việc quy hoạch bầu trời rất khó. Chúng tôi sẽ tiếp thu để nghiên cứu tiếp", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết khi giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phải “quy hoạch bầu trời”.
BTDT
(TBTCO) - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, một số dự án đầu tư, nhất là dự án sử dụng vốn vay hiệu quả chưa cao, không trả được nợ, phải tái cơ cấu tài chính hoặc chuyển sang cơ chế nhà nước đầu tư vốn, làm tăng nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ...