Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
bộ trưởng y tế
(TBTCO) - Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia khó thực thi do liên quan đến thói quen, hành vi tiêu dùng của người dân. Vì vậy, để luật này đi vào cuộc sống, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thì công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai luật là hết sức quan trọng.
bộ trưởng
(TBTCO) - Lượng chất thải rắn phát sinh tại các bệnh viện khoảng 600 tấn/ngày, trong đó khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại, tương đương 60 tấn. Số lượng này tăng ở hầu hết các địa phương bởi cơ sở y tế, giường bệnh và việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần gia tăng.
bo truong
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương phấn đấu đạt mục tiêu 100% người bệnh HIV có thẻ BHYT, huy động thêm các nguồn hỗ trợ đồng chi trả thuốc ARV cho bệnh nhân.
phó thủ tướng
(TBTCO) - Năm 2019, ngành Y tế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong tự chủ bệnh viện, cần nghiên cứu mở rộng cơ chế thông thoáng, để tự chủ bệnh viện hiệu quả, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, tăng nguồn thu, nhưng phải theo định hướng y tế công, vì mục tiêu phục vụ.
trang 12
(TBTCVN) - “Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành mức giá dịch vụ y tế theo lộ trình từng bước tính đúng, tính đủ chi phí, đến nay giá dịch vụ y tế đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương, đến năm 2020 sẽ tính đủ chi phí...”,
chi tien
(TBTCO) - Ngày 10/3, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế.
ngay thay thuoc
(TBTCO) - Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngành Y tế Việt Nam có bước phát triển rất lớn nhờ ứng dụng thành công nhiều thành tựu y học hiện đại, ngăn chặn thành công những dịch bệnh nguy hiểm, góp phần đưa chỉ số sức khỏe của Việt Nam đã cao hơn nhiều so với các nước cùng mức thu nhập.
Y tế
(TBTCO) - Mặc dù ngân sách nhà nước khó khăn, song ngành Tài chính luôn cân đối một khoản lớn ngân sách thực hiện chính sách mua thẻ BHYT cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt trong việc đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân.