Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jacob J. Lew
jaco
(TBTCO) - Ngay sau khi rời Nhật Bản, ngày 10/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính sang thăm chính thức Hoa Kỳ và có các buổi hội đàm cấp cao với các tổ chức, cơ quan tài chính Hoa Kỳ.
bo truong dinh tien dung tham hoa ky
(TBTCO) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Jacob J. Lew, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính sang thăm chính thức Hoa Kỳ và có buổi hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.