Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso
nhat
(TBTCO) - Bộ trưởng Tài chính Nhật nói rằng ADB nên tổ chức các cuộc thảo luận thực chất để tìm ra một lộ trình cụ thể nhằm giúp những nước này có thể “tốt nghiệp” các chương trình hỗ trợ tài chính.
ky
(TBTCO) - Ngày 5/3/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ Tài chính sang thăm chính thức Nhật Bả̉n và có buổi hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso.