Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BOG
xăng dầu
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính chiều 24/5, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu đến hết quý I/2017 (tính đến hết ngày 31/3/2017) là 2.864,527 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 31/12/2016, Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu còn dư 2.389,891 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính chiều 11/11/2016, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết quý III/2016 là 2.175,134 tỷ đồng.
xăng dầu petrolimex
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính, tính đến hết quý II/2016 (đến hết ngày 30/6/2016), Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu còn dư 1.495,432 tỷ đồng.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính ngày 7/8, số dư Quỹ BOG xăng dầu tính đến hết ngày 30/6/2015 là 1.794,4 tỷ đồng.
quy bog
(TBTCO) - Nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, ngày 12/5, Bộ Tài chính đã công bố tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) trong Quý I năm 2015 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 14 giờ ngày 28/7
(TBTCO) - Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với xăng là 325 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S là 346 đồng/lít và dầu hỏa giảm 346 đồng/lít.
Nếu không có Quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể đã tăng cao
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, gửi báo cáo tới các đại biểu Quốc hội về kết quả trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ ngày 1/6/2013 đến nay.
xăng dầu
(TBTCO) - Từ 14 giờ ngày 15/1, các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối ngừng sử dụng Quỹ bình ổn giá mặt hàng dầu điêzen, từ 100 đồng/lít xuống 0 đồng/lít, đồng thời được khôi phục 250 đồng/lít lợi nhuận định mức với mặt hàng này (từ 0 đồng/lít lên 250 đồng/lít).