Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bội chi
Bội chi, vay nợ công
(TBTCVN) - Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành, đảm bảo năm 2019 - 2020 bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) tiếp tục giảm,giữ mức bội chi ngân sách bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 3,8 - 3,9% GDP, thấp hơn mục tiêu của Quốc hộị đặt ra.
thông qua nghị quyết dự toán ngân sách 2017
(TBTCO) - Chiều 11/6, với 91,53% tổng số đại biểu Quốc hội (QH) tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Theo chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2019 lạm phát có thể tăng nhẹ những vẫn ở mức dưới 4% và không đáng lo.
bội chi
(TBTCO) - Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua chiều ngày 9/11, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2019 là 3,6% GDP, giảm so với mức kế hoạch 3,7% GDP của năm 2018.
Tăng cường quản lý, tránh thất thoát, lãng phí NSNN, nhất là quản lý chặt chẽ về suất đầu tư
(TBTCVN) - Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua chiều ngày 9/11, tỷ lệ bội chi NSNN năm 2019 là 3,6% GDP, giảm so với mức kế hoạch 3,7% GDP của năm 2018.
hàng hóa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019. Trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính kiên quyết thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại NSNN, nợ công, nhất là giữ mục tiêu bội chi, nợ công theo kế hoạch tài chính 5 năm, lành mạnh hoá nền tài chính quốc gia.
Nguyễn xuân phúc
(TBTCO) - Trình bày báo cáo trước Quốc hội sáng 22/10 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,98%, ước cả năm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
Nguyễn Ngọc Phương
(TBTCO) - Tích cực thắt chặt chi tiêu, giảm nợ công, tăng thu ngân sách, cơ cấu lại nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững, tích cực trong tinh giản biên chế… là đánh giá của đại biểu (ĐB) Quốc hội đối với nỗ lực điều hành công tác tài chính - ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính thời gian qua.
ĐHAT
(TBTCO) - Năm 2018, dự kiến tỷ lệ bội chi ở mức 3,67%, thấp hơn mục tiêu đề ra là 3,7%. Thu ngân sách dự kiến vượt dự toán 40.000 tỷ đồng, tương đương 3%. Tỷ lệ nợ công trên GDP ước khoảng 61%.