Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bồi thường hàng tỷ USD
(TBTCO) - Sau nhiều vụ kiện phải bồi thường hàng tỷ USD, nhiều công ty bảo hiểm đang tính đến những điều khoản “không được phép” trong hợp đồng bảo hiểm như các trường hợp chấn thương có từ trước hay việc sử dụng ma túy, sơ suất của trợ lý, bác sỹ riêng của các nghệ sỹ...