Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bồi thường tăng
bao hiem
(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 24.869 tỷ đồng, tăng 22,67% so với cùng kỳ, nhờ nỗ lực của cơ quan quản lý và của chính DN bảo hiểm.
doanh thu 4 tháng đầu năm
(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ là 44,55% (ước đạt 4.425 tỷ đồng) cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2014 (33,74%).
DNBH nở rộ nhu cầu tăng vốn
(TBTCO) - Mặc dù bức tranh về tỷ lệ bồi thường của các DN bảo hiểm phi nhân thọ 2013 không mấy sáng sủa, nhưng trước những nhận định về sự khởi sắc trở lại của thị trường 2014 và để đảm bảo vốn tham gia bảo hiểm các dự án lớn, nhiều DN đã khẩn trương lên kế hoạch tăng vốn để trình đại hội cổ đông.