Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bồn nước dự phòng PCCC
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Gia Lai thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu "Bồn nước dự phòng PCCC".