Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa “Bốn xin và “Bốn luôn"
Đường sắt Việt Nam
(TBTCO) - Văn hóa giao tiếp, ứng xử của toàn thể công nhân viên chức đường sắt theo tiêu chí “Bốn xin Xin chào – Xin cảm ơn – Xin lỗi – Xin phép" và “Bốn luôn Luôn mỉm cười – Luôn nhẹ nhàng – Luôn thấu hiểu – Luôn giúp đỡ”.