Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BoniBaio
botania
(TBTCO) - Sau hơn 10 năm thành lập, Công ty Botania tự hào là một trong các công ty đi đầu cả nước hiện nay trong việc nhập khẩu và phân phối các sản phẩm bảo vệ sức khỏe.
botania
(TBTCO) - Với phương châm “Người Việt phải được sử dụng các sản phẩm tốt nhất thế giới”, tháng 2/2008, Công ty Botania được thành lập và sau hơn 10 năm phát triển hiện Botania đã nằm trong nhóm công ty nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hàng đầu cả nước.