Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bột đá
da no hoa
Vùng đá nở hoa14:02 | 18/02/2015
(TBTCVN) - Nằm trong khu vực đồng bằng Sông Hồng nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng, huyện Thanh Liêm có nguồn tài nguyên khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng khá phong phú và chất lượng. Với 60 mỏ đá lớn nhỏ, sản lượng khai thác khoảng 5 triệu m3 đá các loại/năm.