Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bột giặt net
NET
(TBTCO) - Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (mã Ck MCH) vừa công bố Masan HPC - một công ty thành viên vừa được thành lập thuộc ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình - đã đưa ra đề nghị chào mua công khai lên đến 60% cổ phần của Công ty CP Bột giặt Net (NETCO).
net
(TBTCO) - CtyCP Bột giặt Net (mã Ck NET) thông qua phương án phát hành 6,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40%.