Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bột mì
gao
(TBTCO) - Ai Cập sẽ giảm giá các mặt hàng thực phẩm được trợ giá bắt đầu từ tháng 12/2019 do nền kinh tế này có dấu hiệu phục hồi.