Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bớt nợ xấu
thu phí
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép thực hiện điều chỉnh mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT đang khai thác theo đúng lộ trình tăng phí đã ký kết với nhà đầu tư để hoàn vốn cho dự án, tránh phát sinh nợ xấu.
Cổ phần hóa
(TBTCO) - Việc Chính phủ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các DNNN sẽ tác động rất tích cực đến nền kinh tế, trong đó có tác động rõ rệt là ngăn chặn tăng nợ xấu cho lĩnh vực ngân hàng.