Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BSH
dnbh
(TBTCO) - Mùa đại hội cổ đông đang đến và các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đang hoàn tất báo cáo để trình đại hội cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án kinh doanh năm 2017. Theo đó, nhiều DNBH cũng lý giải về nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch đề ra.
chim tau
(TBTCO) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội (BSH) vừa tiến hành thăm hỏi và trao hỗ trợ bồi thường với 9 trường hợp thuyền viên tử nạn trong vụ tai nạn chìm tàu Hải Thành 26 với số tiền 20.000.000 VND/ mỗi thuyền viên.
BSH
(TBTCO) - Năm 2015, tổng doanh thu bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của BSH chỉ đạt 408 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm 2015 đề ra; lợi nhuận hoạt động đầu tư đạt 43 tỷ đồng bằng 66% kế hoạch năm 2015.
đại hội cổ đông PTI
(TBTCVN) -Trước những dự báo khả quan về tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2015, nhiều DNBH phi nhân thọ đã đưa ra những kế hoạch kinh doanh “đột phá” tại đại hội cổ đông, kỳ vọng sớm hoàn thành mục tiêu đề ra cũng như nâng cao vị thế DN trên thị trường trong nước và quốc tế.