Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bức thư của ông Trần Đăng Tuấn
chặt hạ cây
(TBTCO) - Sau bức thư ngỏ của ông Trần Đăng Tuấn, chiều ngày 18/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - đơn vị phụ trách trực tiếp việc chặt hạ cây xanh phải rà soát lại việc thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố.