Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bước chạy đà
Nộp hồ sơ QTT
(TBTCO) - Thu ngân sách (NS) quý I/2014 của ngành Thuế Thanh Hóa ước đạt gần 1.630,6 tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán. Đây là bước “chạy đà” tốt cho công tác thu NS những tháng tiếp theo...