Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bước tiến đột phá
NVB
(TBTCVN) - “Chính sách tài chính đã có nhiều bước đổi mới, đột phá, góp phần làm tăng tiềm lực tài chính và tăng uy tín quốc gia trên thế giới. Cùng với đó, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã được thể hiện rất rõ thời gian qua”.