Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bút bi thiên long
tlg
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã Ck TLG) thông qua phương án phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu chào bán cho tổ chức NWL Cayman Holdings Ltd với giá 85.000 đồng/cổ phiếu.
tlg
(TBTCO) - Ngày 31/8 tới, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã Ck TLG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và phát hành 15,2 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 30%.
tlg
(TBTCO) - ĐHCĐ CtyCP Tập đoàn Thiên Long (mã Ck TLG) vừa thông qua phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 103 ngay trong quý 1/2016.