Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bút phê
DLT
(TBTCO) - Thông tin một số trang tin điện tử đã đưa về bút phê của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải vào công văn, hay tin nhắn với doanh nghiệp là không đúng sự thật. Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Cục Cảnh sát, Bộ Công an điều tra làm rõ việc này.