Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa C/O điện tử
hải quan
(TBTCO) - Trước vướng mắc trong việc tiếp nhận, kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) điện tử và bản giấy, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố giải quyết vấn đề này.
hai quan kiem tra hang hoa
(TBTCVN) - Gian lận chứng nhận xuất xứ (C/O) đã và đang gây ra những tổn hại khó lường, ảnh hưởng uy tín hoạt động xuất khẩu. Đã có không ít mặt hàng của Việt Nam bị nước nhập khẩu cảnh báo loại khỏi danh sách được hưởng ưu đãi thuế quan.