Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ca múa nhạc
bieudien
(TBTCO) - Trong năm nay việc cấp thẻ hành nghề cho các nghệ sĩ sẽ chưa thực hiện được. Dự kiến phải đến quý II/2016 việc này mới hoàn thành...