Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp
cc
(TBTCVN) - Tình trạng các công ty xin hoãn, lùi thời hạn trả cổ tức diễn ra là chuyện không hiếm, thậm chí có doanh nghiệp (DN) còn xin hoãn trả cổ tức tới 8 lần. Thiệt thòi mà nhà đầu tư (NĐT) phải gánh chịu là điều ai cũng thấy rõ, tuy nhiên, họ phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình.