Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cá tầm thương phẩm
cá tầm
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra cơ sở kinh doanh cá tầm làm thực phẩm và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cá tầm làm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.