Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa các FTA
han
(TBTCO) - Hiện Hàn Quốc đã ký FTA với Singapore và Việt Nam và có một FTA với ASEAN, song Seoul đã thúc đẩy để đạt được FTA với riêng từng nước thành viên khối này.
biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
(TBTCO) - Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, ngày 1/9/2016, Chính phủ đã ban hành 9 nghị định bao gồm các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam là thành viên trong giai đoạn 2016 - 2018 hoặc 2016 - 2019.