Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa các ngân hàng ngấm đòn
Barclays
(TBTCO) - Những hệ quả từ việc giá dầu giảm tới 30% kể từ tháng Sáu đến nay đang bắt đầu lan ra ngoài lĩnh vực năng lượng, tác động tới tiền tệ, ngân sách quốc gia và cổ phiếu của các công ty năng lượng...