Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa các nghị quyết 19/NQ-CP
thuế quảng ninh
(TBTCO) - Cơ quan thuế Quảng Ninh thu ngân sách 8 tháng 2018 đạt 20.214 tỷ đồng, đạt hơn 68%, tăng 17% so với cùng kỳ, có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2018; thực hiện khai, nộp thuế điện tử đạt 98% đến 100%, tạo thuận lợi thiết thực cho người nộp thuế (NNT) là kết quả đáng ghi nhận.