Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa các nước APEC
von FDI
(TBTCO) - Tổng vốn FDI mà 20 thành viên APEC đã đầu tư vào Việt Nam đã lên tới 189,5 tỷ USD, chiếm trên 78% tổng vốn FDI (241,6 tỷ USD) đăng ký vào Việt Nam.