Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa các phòng chức năng
Ha noi doi thoai
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nội vừa tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ với đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, chi cục thuế các quận, huyện trên địa bàn, nhằm tổng hợp, giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi chính sách thuế; hội nghị được tổ chức định kỳ, mỗi quý một lần.