Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa các sắc thuế
gia xang dau, thue xang
(TBTCO) - Bộ Tài chính khẳng định, các sắc thuế hiện hành thu vào xăng hiện nay chỉ đang ở mức trung bình thấp của thế giới.