Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa các thành phố sáng tạo của UNESCO
hn
(TBTCO) - Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay vừa ký Quyết định công nhận 66 thành phố trên thế giới tham gia ứng cử chính thức gia nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, trong đó có thành phố Hà Nội.