Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa các tuyến Quốc lộ
Cây xanh
(TBTCO) - Tổng số đã có 12.108 cây xanh được trồng mới trên lý trình 160.68km dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.