Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
(TBTCO) - Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 5 - 8/4/2021, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Quốc hội