Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cách tính thuế
tính thuế tncn
(TBTCO) - Năm 2019, bà Lê Thanh (Đà Nẵng) ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH Vinh Thùy trên 3 tháng, tổng tiền lương thưởng là 160 triệu đồng.
chuyển lợi tức về việt nam tính thuế thế nào
(TBTCO) - Bà Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) góp vốn thành lập công ty tại Singapore, gồm 2 thành viên là bà và một công ty nước ngoài. Nay công ty chia cổ tức. Bà Thủy hỏi, khi chuyển lợi nhuận thu được của bà về Việt Nam thì bà sẽ chịu những loại thuế nào?
thuế thu nhập cá nhân
(TBTCO) - Trường hợp công ty chi trả tiền thưởng cho người lao động, khoản tiền thưởng bao gồm tiền nhà ở thì khoản tiền nhà nằm trong tiền thưởng này được tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh.
thuế tài sản
(TBTCO) - Khác với nhiều quốc gia, mức thu thuế tài sản là nhà đất hàng năm ở Isarel được thu dựa trên diện tích, vị trí.
Thuế tài sản
(TBTCO) - Ở Thái Lan có 2 loại thuế địa phương có thể coi là thuế bất động sản thuế nhà đất và thuế phát triển đất. Theo quy định của luật thuế nhà đất, tài sản chịu thuế bao gồm nhà mà chủ sở hữu không sử dụng (ví dụ nhà thứ hai).
thuế tài sản
(TBTCO) - Phương pháp tính thuế dựa trên giá trị thị trường của tài sản được nhiều nước áp dung, nhằm thúc đẩy việc sử dụng đất có hiệu quả.
thuế tài sản
(TBTCO) - Tại Nhật Bản, cơ sở đánh thuế đối với đất ở là 1/6 giá trị đối với phần diện tích dưới 200m2 và 1/3 giá trị đối với phần diện tích vượt 200m2.
thuế tài sản
(TBTCO) - Ở Mỹ, thuế bất động sản được áp dụng theo quy định của từng bang. Thuế bất động sản được quyết định dựa trên thuế suất thuế bất động sản và cơ sở tính thuế.
cách tính thuế
(TBTCO) - Bệnh viện của ông Trương Kim Tấn (Quảng Nam) là công ty cổ phần, có cho các đơn vị bên ngoài thuê mặt bằng để làm dịch vụ căng tin, trông giữ xe và cho thuê bãi đỗ xe taxi. Nguồn thu từ các đơn vị này nộp cho bệnh viện theo tháng.