Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải cách chế độ công vụ
cong chuc
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam" do ADB viện trợ không hoàn lại.