Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cải cách hành chính
cải cách hành chính
(TBTCO) - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.
tn
(TBTCO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
cchc
(TBTCO) - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ.
l
(TBTCO) - Sau 4 năm hoạt động, mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã tạo bước đột phá, đi đầu trong công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, trở thành mô hình mẫu, có sức lan tỏa trong cả nước.
kb
(TBTCVN) - Với việc giải thể và sáp nhập 43 phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp tỉnh từ ngày 1/6/2018 đã giúp cho bộ máy của toàn hệ thống KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.
trao bằng khen
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các đơn vị thuộc bộ. Trong khối các tổng cục, Tổng cục Hải quan đứng đầu với 97,5/100 điểm.
thứ trưởng vũ thị mai
(TBTCO) - Cục Tin học và Thống kê tài chính Bộ Tài chính vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, tại cuộc họp triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính, diễn ra vào trung tuần tháng 8/2018.
l
(TBTCO) - Từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đối với công tác tài chính nội ngành tại Văn phòng Kho bạc và 14 kho bạc huyện, thị xã, thành phố. Đây là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của KBNN Quảng Ninh.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định (số 1480/QĐ-BTC) về kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.