Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải cách hành chính
Hà Nội
(TBTCO) - Cùng với việc tiếp tục thắt chặt chi tiêu thường xuyên đảm bảo tiết kiệm 10% theo chỉ đạo của Chính phủ, TP.Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy doanh nghiệp (DN), người dân làm trung tâm phục vụ, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch năm 2019.
NSW
(TBTCO) - Thực hiện thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW), các doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp đã giảm được chi phí, thời gian, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho DN cũng như cơ quan quản lý nhà nước.
cải cách hành chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện cơ chế quản lý gắn với chủ trương “kỷ cương - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả”, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc hiện đại hóa ngành Tài chính trong đó tập trung vào lĩnh vực thuế, hải quan.
Hà Nội
(TBTCO) - Dự kiến trong giai đoạn 2018 - 2020, Hà Nội sẽ thực hiện giảm 11.221 biên chế hưởng lương từ NSNN, phấn đấu thêm 61 đơn vị tự chủ, đảm bảo đạt mục tiêu Nghị quyết 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.
cải cách hành chính
(TBTCO) - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.
tn
(TBTCO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
cchc
(TBTCO) - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ.
l
(TBTCO) - Sau 4 năm hoạt động, mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã tạo bước đột phá, đi đầu trong công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, trở thành mô hình mẫu, có sức lan tỏa trong cả nước.
kb
(TBTCVN) - Với việc giải thể và sáp nhập 43 phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp tỉnh từ ngày 1/6/2018 đã giúp cho bộ máy của toàn hệ thống KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.