Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải cách hành chính
Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến người nộp thuế quyết toán thuế
(TBTCVN) -Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính thuế giai đoạn 2016 - 2020, đến nay ngành Thuế đã cắt giảm, bãi bỏ 131 thủ tục hành chính thuế, giảm từ 435 xuống còn 304 thủ tục.
hải quan
(TBTCO) - Mặc dù là một trong những bộ đi đầu trong cải cách hành chính, nhưng Bộ Tài chính luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, Bộ xác định không ngừng đẩy mạnh cải cách thể chế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch này được ban hành hàng năm, nhằm duy trì những kết quả đã đạt được và phấn đấu tiếp tục thực hiện cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
hội nghị
(TBTCO) - Chiều 28/12, tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành,địa phương triển khai nghiêm các chỉ đạo về cải cách thủ tục, tạo môi trường kinh doanh gắn với chính phủ điện tử.
Thứ trưởng Hà Công Tuấn
(TBTCO) - Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ.
doanh-nghiệp-phục-hồi-sản-xuất-sau-dịch-bệnh-covid-19.jpg
(TBTCO) - Để ghi nhận những đóng góp của người nộp thuế đối với ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nam Định, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Nam Định đã ban hành các quyết định tặng bằng khen, giấy khen cho 109 người nộp thuế đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019.
Bộ Tài chính luôn hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về thuế, hải quan; đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.
HQ
(TBTCO) - Bộ Tài chính mong muốn nhận được nhiều sự đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục xây dựng chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan của Việt Nam ngày càng minh bạch.
anh moi
(TBTCO) - Kết quả được công bố mới nhất, Cục Hải quan Đà Nẵng là 1 trong 2 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tham gia xếp hạng cải cách hành chính được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020.