Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải cách hành chính (cchc)
trang 6
(TBTCVN) - Cho đến nay công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính đã có những chuyển biến tích cực và hiệu quả hơn từ cải cách thể chế tới hiện đại hóa.