Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải cách hành chính (cchc)
cải cách hành chính
(TBTCO) - Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi kiểm tra, làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác cải cách hành chính (CCHC). Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn – thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn.
trang 6
(TBTCVN) - Cho đến nay công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính đã có những chuyển biến tích cực và hiệu quả hơn từ cải cách thể chế tới hiện đại hóa.