Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cải cách hệ thống quản lý hành chính
bhxh
(TBTCVN) - Trả lời phỏng vấn của TBTCVN về cải cách hệ thống quản lý hành chính của ngành BHXH thời gian qua, bà Nguyễn Nguyệt Nga, chuyên gia cao cấp của WB nhận định BHXH Việt Nam đang đi đúng hướng, khi thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản lý hành chính.