Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải cách thủ tục hành chính về thành lập DN
cải cách thủ tục hành chính trong thành lập, giải thể doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư
(TBTCO) - Tại buổi làm việc với Bộ KH&ĐT sáng nay (10/9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những bất cập trong công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính về thành lập, giải thể doanh nghiệp, nhất là hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh vẫn còn chưa đồng bộ.