Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải cách tiền lương
lương hưu
(TBTCO) - Bối cảnh kinh tế khó khăn, Nhà nước không thể tăng lương theo lộ trình như tính toán cho nhóm cán bộ công chức, hưởng lương nhà nước. Tại khu vực tư nhân, lương tối thiểu vùng cũng đang đối mặt với bài toán "tiền đâu" khi các doanh nghiệp đang chao đảo vì dịch Covid -19.
TT.NXP
(TBTCO) - Chiều 4/3, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Thủ tướng cho rằng, “đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải là điều chỉnh đôi chút, không có nhiều ý nghĩa”.
PTT Huệ
(TBTCO) - Hai giải pháp mấu chốt để cải cách tiền lương, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, là sắp xếp, bố trí lại, tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập và bố trí nguồn lực - tiền để cải cách tiền lương.
đồng/tháng
(TBTCO) - Ngày 21/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.
Ninh Bình
(TBTCO) - UBND tỉnh Ninh Bình quyết định bố trí 175,473 tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương năm 2019. Trong đó bao gồm nguồn kinh phí của ngân sách huyện, thành phố thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 và nguồn còn dư năm trước chuyển sang.
phó thủ tướng huệ
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong năm 2019 trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế.
tien luong
(TBTCO) - Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu để dành nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019.
tiền lương
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2356/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.
tiền
(TBTCO) - Tại dự thảo thông tư tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, Bộ Tài chính đề xuất, lấy nguồn kinh phí NSNN giảm chi do thực hiện các giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy để bổ sung vào nguồn cải cách tiền lương và một số nhiệm vụ khác.