Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cải thiện
Sữa học đường
(TBTCO) - Năm học 2018 - 2019, Hà Nội triển khai Chương trình Sữa học đường, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí; nhà cung cấp hỗ trợ 20% còn lại 50% phụ huynh học sinh tự đóng góp. Học sinh nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số... được uống miễn phí.
ky ket
(TBTCO) - Sáng 14/9, Văn phòng Chính phủ (VPCP) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức lễ ký biên bản triển khai Dự án "Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh".
kd
(TBTCVN) - “Mặc dù Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD) của Việt Nam, song những kết quả đạt được vẫn chưa như kỳ vọng, bởi còn thiếu những cải cách thực sự mang tính đột phá”,
hải quan
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
8,6
(TBTCVN) - Mặc dù môi trường kinh doanh đã được cải thiện, số lượng doanh nghiệp (DN) cùng với quy mô vốn gia tăng nhanh nhưng khu vực DN, đặc biệt là khu vực DN tư nhân, vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, một trong những rào cản lớn nhất với DN là khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức.
CIEM
(TBTCO) - Ngày 15/3, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Chính phủ Australia và USAID đã tổ chức Hội nghị quốc tế “Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.
uc
(TBTCO) - Ngày 13/12, tại Hà Nội, Chính phủ Australia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cùng nhau khởi động chương trình Aus4Reform - một chương trình kéo dài 4 năm nhằm nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
DNA
(TBTCO) - Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam (Prudential) vừa chính thức giới thiệu dự án mới có tên gọi myDNA – một chương trình quản lý, cải thiện sức khoẻ dựa trên mã gene di truyền cá nhân (DNA) với dịch vụ xét nghiệm Gene dinh dưỡng.