Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CÁM 2014
BOG
(TBTCO) - Ủng hộ nền kinh tế thị trường, ủng hộ sở hữu tư nhân, nhưng đa số người dân vẫn mong muốn Nhà nước bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.